Info Contact

Ecoproject Consulting SRL
Str. Aprodu Purice 7/A/12, Bacau

Mobil: 0742.781521
0770.116758
Telefon 0334.427858
Fax 0334.427859
Email ecoproject_consulting@yahoo.com
contact@ecoproject.ro
mihaela@ecoproject.ro

 

Servicii EcoProject Consulting Bacau

Servicii EcoProject Consulting Bacau

1Documentatii tehnice necesare obtinerii actelor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului in vederea obtinerii:

 • acordului de mediu
 • autorizatiei de mediu
 • autorizatiei integrate de mediu
 • obligatiilor de mediu la incetarea activitatii.

2Alte studii de mediu:

 • evaluari de risc
 • studii de depoluare a solurilor infestate
 • monitorizarea factorilor de mediu apa, aer, sol
 • studii pe domeniul biodiversitatii
 • managementul deseurilor.

3Elaborarea bilanturilor de mediu, studiilor de impact, evaluarilor adecvate de mediu, rapoartelor de amplasament, pentru toate cele 12 domenii de expertiza:

 • agricultura, silvicultura si piscicultura
 • industria extractiva a petrolului, gazelor naturale, carbunelui si turbei
 • industria energetica
 • producerea si prelucrarea metalelor
 • industria mineralelor si a materialelor de constructii;
 • industria chimica, petrochimica si a cauciucului
 • industria alimentara
 • industria textila, a pielariei, a lemnului si hartiei
 • gestiunea deseurilor
 • proiecte de infrastructura
 • turism si recreere
 • alte tipuri de proiecte.

4Documentatii tehnice pentru obtinerea Avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor:

 • memoriu tehnic
 • breviar de calcul al necesarului si cerintei de apa precum si al apelor uzate evacuate
 • regulament de functionare, intretinere si exploatare a retelei interioare de canalizare
 • plan de interventie in cazul unor poluari accidentale.

5Obtinerea de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana, realizand proiecte de finantare atat pentru societati comerciale cat si pentru administratiile publice:

 • alegerea programului de finantare cel mai potrivit pentru specificul activitatilor dorite
 • pregatirea proiectului: realizarea documentatiei necesare pentru obtinerea finantarii (completarea cererii de finantare, a anexelor si a altor documente necesare), realizarea proiectului de finatare, verificarea viabilitatii proiectului
 • depunerea proiectului
 • implementarea proiectului.

6Dezvoltare proiecte parcuri eoliene – Specialistii nostri au experienta necesara dezvoltarii proiectelor pentru parcuri eoliene ( cca 5 parcuri eoliene pe teritoriul Romaniei), garantam realizarea acestora la calitate net superioara si in cel mai scurt timp posibil:

 • Montare anemometru
  • obtinere certificat de urbanism
  • ridicarea topografica a terenului unde se amplaseaza anemometrul      (  turnul)
  • documentatie cadastrala si obtinerea avizului de la OCPI ( in cazul in care terenul este proprietate privata)
  • documentatie scoatere din circuitul agricol

   Servicii EcoProject Consulting Bacau

  • realizare studiu fezabilitate
  • realizare PTh
  • realizare  studiu geotehnic
  • obtinerea autorizatie de mediu, aviz Autoritatea Aeronautica, ANIF
  • obtinerea de alte avize neprevazute care se pot  solicita  prin certificatul de urbanism
  • montare turn, masuratori de vint cu specialisti din Germania cu experienta in domeniu
  • studiu pentru aranjarea in teren al morilor eoliene
 • Parc eolian obtinere autorizatie de construire

   Servicii EcoProject Consulting Bacau

  • ridicare topo pentru perimetrul parcului
  • documentatie cadastrala pentru fiecare moara eoliana
  • plan de situatie , incadrare in zona pentru fiecare moara
  • certificat de urbanism pentru parcul eolian
  • proiect de arhitectura pentru Planul de urbanism zonal (PUZ)
  • certificat de urbanism pentru PUZ
  • documentatie de mediu si ape pentru PUZ
  • obtinerea avizelor necesare la PUZ conform specificatiilor din certificatul de urbanism
  • proiecte pentru drumurile de acces
  • proiecte pentru cablurile de legatura intre mori si linia de inalta  tensiune   sau statia de transformare
  • studiu geotehnic
  • studiu de impact asupra mediului
  • studiu de solutie ( pentru Transelectrica sau E-on)
  • studiul de fezabilitate
  • proiectul tehnic
  • obtinerea de avize: mediu, ape, aeronautica, ANIF, OCPI
  • alte servicii neprevazute

7Furnizare si montare echipamente pentru parcuri eoliene si solare.

 
Sibtech - Web design Bacau
Finante